Åpenhetsloven pålegger alle bedrifter som omfattes av loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden.

Stene Stål Produkter arbeider kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven, både internt og i leverandørkjeden. Vi vil videre oppdatere denne siden med informasjon angående følgende:

  • Vår virksomhets organisering og driftsområde
  • Opplysninger om etablerte retningslinjer og rutiner i henhold til faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Negative konsekvenser som er avdekket
  • Opplysninger om vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket
  • Tiltak som er iverksatt for å avdekke negative konsekvenser samt begrense risiko for negative konsekvenser
  • Resultater og forventede resultater av iverksatte tiltak

Eventuelle henvendelser kan sendes til: apenhetsloven@stenestal.no