Åpenhetsloven pålegger alle bedrifter som omfattes av loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden.
Virksomheten består av SSP Holding AS som er morselskapet til engros-virksomheten Stene Stål Produkter AS og eiendomsselskapet Seljeveien 8 AS. Konsernstrukturen ble etablert i 2021.

Stene Stål Produkter AS er eid 100% av morselskapet SSP Holding AS. Konsernets operasjonelle virksomhet er i hovedsak sammenfallende med Stene Stål Produkter AS sin virksomhet og det er dermed utarbeidet en felles redegjørelse.

Stene Stål Produkter AS arbeider kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven, både internt og i leverandørkjeden.
I henhold til Åpenhetslovens § 5 har vi offentligjort redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger. Denne beskriver vår organisasjon, driftsområde, retningslinjer og rutiner for håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Redegjørelsen blir oppdatert og offentligjort innen 30. juni hvert år, eller eventuelt ved ekstraordinære endringer i systemet og større funn.

Vi jobber kontinuerlig med rutiner for hvordan vi jobber internt i organisasjonen og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og EN 1090-1. Les mer om våre sertifiseringer på: https://stenestaalprodukter.no/kvalitet-og-miljo/sertifiseringer/

Eventuelle henvendelser kan sendes til: apenhetsloven@stenestal.no