Vi har sertifisert oss i henhold til EN 1090-1 siden 2014. Dette innebærer blant annet at vi CE-merker alle våre produkter. Dette sørger for sporbarhet helt tilbake til produktenes opprinnelse. Sertifikater på produktene sendes alltid med om du ønsker. Dersom du videre trenger for eksempel ytelseserklæring på produktene eller ytterligere spesifikasjoner er det bare å ta kontakt med din selger. 

Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Kvalitetssystemet vårt skal sørge for at vi opprettholder samt kontinuerlig forbedrer vårt høye kundefokus. Det består blant annet av dokumenter som skal sikre god kvalitet på arbeidet samt en høy grad av miljøbevissthet. 

Ved siden av disse er vi også registrert som leverandør i StartBank.

For oss er pålitelighet og at kunden alltid er i fokus viktig, vi snur oss rundt for å få jobben gjort. Korte beslutningsveier og god kommunikasjon gjør at vi får det gjort raskt og mest mulig effektivt. Vi er opptatte av å være markedets foretrukne leverandør av stål. 

Vi prøver ikke å være størst, men best. Vi har en viktig jobb å gjøre, og vi er kjent for å gjennomføre det vi lover.