På Stene Stål Produkter bestreber vi oss etter hele tiden å ha minst 5000 tonn stål på lager – med stor dybde innen de fleste dimensjoner. Det gjør at vi i de aller fleste tilfeller kan levere fra vårt eget lager i Fredrikstad. Selv bruker vi utelukkende anerkjente stålverk, som gir stabil kvalitet og stabile leveringer til vårt lager. 

Alt stål som kommer inn på lager hos oss blir merket. Ingenting blir tatt videre i bruk uten denne merkingen, og med det sikrer vi også sporbarhet. Alle innkomne ordrer på lageret blir hentet frem via plukklister og strekkoder på materialene – med det blir gjennomføringen gjort på en trygg og enkel måte. 

Dette gjør også at vi i ettertid vil kunne sende ut materialsertifikater til kunden, som for eksempel benyttes ved overlevering av bygg. Våre ansatte tar eierskap til leveringen gjennom hele ordreprosessen. Vi vet også hvordan våre kunder ønsker å motta stålet, og kan derfor bunte stålet i passende
størrelser.