Ved å anvende benevnelsene på dette oppslaget, vil beskrivelsen av skråkapping forenkles.

Lengdemålet angis «spiss-spiss». Vinkelen angis fra rettvinkel. Dette vinkelmålet kan maksimalt være 60º.

Bruk bare hele gradtall.
Ved skråkapping er vinkeltoleransen alltid +0,5º/-0,5º.