Slyngrensing og priming

Standard renhetsgrad SA 2,5 for plater og flattstål.
Standard renhetsgrad SA 2 for profiler. Andre renhetsgrader etter avtale.

Vi primer med:
Muki PVB, en 2-komponent jernoksyd primer
• Gode sveise og skjærebrenneregenskaper
• Finnes i rød og grå
Muki Z, 2-komponent silikat oppløsning og sinkpasta
• Lavt sinkinnhold for optimale sveise og skjærebrenneregenskaper
• Finnes i grå

Begge disse primerne leveres med produktdatablad, både for HMS og sveising og skjæring.

Kapasitet Plater: Max bredde 1500 mm
Profiler: Max bredde 1000 mm. Max høyde 450 mm
Vekt: Max 1 tonn pr. ml

Slyngrensing og Priming
Slyngrensing og Priming
Materialene legges på rullebane. Stangstål og bjelker legges i riktig avstand fra hverandre for å sikre forskriftsmessig rensing og priming. Forvarmingen tørker materialene til godstemperatur på ca. 40° som sikrer god tørking til slutt i linjen.
Slyngrensing og Priming
Slyngrenskabinen hvor flere skovler slynger store mengder »stålsand» mot materialet. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren - noe ru - ståloverflate gir godt underlag for priming/maling.
Slyngrensing og Priming
Malerkabinen hvor det rene, ennå noe varme, stålet blir påsprøytet en shop-primer i h.h.t. kundens beskrivelse. Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter spesifikasjoner.
Maskinkapping

Maskinkapping

Ved å anvende benevnelsene på dette oppslaget, vil beskrivelsen av skråkapping forenkles.

Lengdemålet angis «spiss-spiss». Vinkelen angis fra rettvinkel. Dette vinkelmålet kan maksimalt være 60º.

Bruk bare hele gradtall.
Ved skråkapping er vinkeltoleransen alltid +0,5º/-0,5º.

Maskinkapping

Skjærebord - Hypertherm XPR300

Stene Stål Produkter jobber hele tiden for beste kvalitet for deg som kunde. Nå har vi oppgradert skjærebordet med en helt ny Hypertherm XPR300 plasmabrenner.

Den kan skjære opptil 80 mm tykkelse i karbonstål, og lage hull med diameter 1,5 ganger platetykkelsen. Den kan skjære små og store detaljer og figurer etter tegninger.

Med plasmaskjæring er du som kunde sikret meget pen snittflate og minimalt med slagg!

Skjærebord med CNC-styring
Lager

Lager og sporbarhet

På Stene Stål Produkter bestreber vi oss etter å hele tiden ha minst 5000 tonn stål på lager – med stor dybde innen de fleste dimensjoner. Det gjør at vi i de aller fleste tilfeller kan levere fra vårt eget lager i Fredrikstad. Selv bruker vi utelukkende anerkjente stålverk, som gir stabil kvalitet og stabile leveringer til vårt lager.

Alt stål som kommer inn på lager hos oss blir merket. Ingenting blir tatt videre i bruk hos oss uten denne merkingen, og med det sikrer vi også sporbarhet. Alle innkomne ordrer på lageret blir hentet frem via plukklister og strekkoder på materialene – med det blir gjennomføringen gjort på en trygg og enkel måte.

Dette gjør også at vi i ettertid vil kunne sende ut materialsertifikater til kunden, som for eksempel benyttes ved overlevering av bygg. Våre ansatte tar eierskap til leveringen gjennom hele ordreprosessen. Vi vet også hvordan våre kunder ønsker å motta stålet, og kan derfor bunte stålet i passende størrelser.

Transport

Uten et velfungerende logistikksystem blir det ingen god leveranse til deg som kunde. Hos oss står god distribusjonen høyt på prioriteringslisten. Vi vet hvordan våre kunder vil ha stålet levert, noe som sikrer effektiv tidsbruk når vi laster bilene før utkjøring.

For å kunne levere ut de rundt 8000 ordrene vi mottar per år, kjøres det hver uke mellom 20-25 semitrailere ut fra vårt lager. Gjennomgående leveres disse til avtalt tid og sted.

Vi tilbyr levering til ønsket lokasjon fra vårt lager i Fredrikstad. Vi har regelmessig distribusjon på Østlandsområdet, men leverer til nær sagt alle kriker og kroker i Norges land. Som kunde slipper du å bruke mye tid på denne logistikken – våre selgere tar hånd om detaljene ved bestilling.

Våre sjåfører kjenner våre kunder. Dette betyr effektiv lossing og en god levering av bestillingen. Vi kan også levere med kranbil direkte på byggeplass.

Maskinkapping