Standard renhetsgrad SA 2,5 for alle produkter

Vi primer med:
Muki PVB, en 2-komponent jernoksyd primer
• Gode sveise og skjærebrenneregenskaper
• Finnes i rød og grå

Muki Z, 2-komponent silikat oppløsning og sinkpasta
• Lavt sinkinnhold for optimale sveise og skjærebrenneregenskaper
• Finnes i grå
Begge disse primerne leveres med produktdatablad, både for HMS og sveising og skjæring.

Kapasitet

Plater: Max bredde 1500 mm
Profiler: Max bredde 1000 mm. Max høyde 450 mm
Vekt: Max 1 tonn pr. ml

Forvarming

Materialene legges på rullebane. Stangstål og bjelker legges i riktig avstand fra hverandre for å sikre forskriftsmessig rensing og priming.

Forvarmingen tørker materialene til godstemperatur på ca. 20° som sikrer god tørking til slutt i linjen.

Slyngrensing

Slyngrenskabinen hvor flere skovler slynger store mengder ”stålsand” mot materialet. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren – noe ru – ståloverflate gir godt underlag for priming/maling.

Priming

Malekabinen hvor det rene, ennå noe varme, stålet blir påsprøytet en shop-primer i h.h.t. kundens beskrivelse. Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter spesifikasjoner.