En del av miljøarbeidet vårt består av å kunne levere miljødeklarasjoner, eller EPD’er (Environmental
Product Declaration) på produktene hos oss. EPD’ene viser produktenes miljøpåvirkning gjennom hele sin livssyklus og fungerer med at hvert steg i prosessen; fra for eksempel leverandør, til grossist, til bygger – alle legger på sin påvirkning på miljøet i henhold til det spesifikke produktet.

På Stene Stål Produkter jobber vi dermed med å gi et så lavt miljøavtrykk som mulig på alle produkter hos oss. Jo bedre vi jobber med miljøet desto bedre slår dette ut på produktene. Dette gjøres blant annet ved å benytte oss av elektriske maskiner i produksjonen, hvor våre EL-trucker er i sentrum. I tillegg jobber vi med effektiv transport til kunden med optimalisert last, og alt av avfall leveres til gjenvinning med stort fokus på å redusere svinn.

Lavutslippsstål

Stene Stål Produkter har i takt med økt etterspørsel, besluttet å erstatte hele bjelkesortimentet vårt med produkter som gir et lavere miljøavtrykk.

Vi er derfor stolte over straks å være den første stålgrossisten i Norge, med et fullsortimentslager av resirkulert og fornybare produserte profiler i HEA, HEB og IPE.

Denne typen stål produseres gjennom å smelte resirkulert skrapmetall i en elektrisk smelteovn med 100% fornybar energi.

Vi ønsker med dette å sette søkelys på bærekraft og gi et lavest mulig miljøavtrykk på stål fra oss. Ved å benytte disse produktene kan vi sammen bidra til å redusere avtrykket på miljøet.

Transport

Uten et velfungerende logistikksystem blir det ingen god leveranse til deg som kunde. Hos oss står god distribusjonen høyt på prioriteringslisten. Vi vet hvordan våre kunder vil ha stålet levert, noe som sikrer effektiv tidsbruk når vi laster bilene før utkjøring.