Stene Stål Produkter AS er stolte av å kunne dele at vi tidligere i år gjennomførte ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisering.

Vi har jobbet med å få en standard for gjennomføring av rutiner i arbeidsprosessene, som kunne gå hånd i hånd med vår EN-1090 standard. Dette er viktig for å sikre at våre kunder opplever lik og god kvalitet i alle leveranser og sørger for at vi har et systematisk og effektivt kvalitetssystem på plass. Alle i Stene Stål Produkter AS har bidratt for å nå dette målet. Sertifiseringen bekrefter at selskapet har oppfylt en rekke kriterier for å sikre høy kvalitet på produkter og tjenester.

Ved siden av ISO 9001 har vi også tatt miljøsertifiseringen ISO 14001:2015. Denne sertifiseringen skal vise at vi tar miljøet på alvor. Det betyr at vi nå følger en internasjonal standard for miljøledelse og har et fast system og faste rutiner for å håndtere vår påvirkning på miljøet. ISO 14001 gir oss et miljøstyringssystem som krever at vi kontinuerlig vurderer og forbedrer miljøprestasjonene våre, og at vi følger opp forpliktelsene vi har satt oss innen bærekraft.

For oss er pålitelighet og at kunden alltid er i fokus viktig, vi snur oss rundt for å få jobben gjort. Korte beslutningsveier og god kommunikasjon gjør at vi får det gjort raskt og mest mulig effektivt. Vi er opptatte av å være markedets foretrukne leverandør av stål. 

Vi prøver ikke å være størst, men best. Vi har en viktig jobb å gjøre, og vi er kjent for å gjennomføre det vi lover.