Prisene stiger fortsatt i en takt vi aldri tidligere har sett. Den siste tiden er det produkter produsert av skrapjern, (stangstål, bjelker og armeringsstål) som har endret seg mest.

Ikke bare øker prisene, men de fleste verkene tar ikke nye ordre før valsing i september!. Enkelte verk setter også kvoter for hvor mye vi kan kjøpe av de mindre profilene. Kvotene er ca 30% av hva vi normalt kjøper.

Bjelker opptil HE 180 og IPE 220 er ekstra vanskelig, mens bjelker større enn

HE 280 og IPE 550 har noe bedre tilgjengelighet.

Med forrige ukes prisendring har bjelkeprisene steget ca 65% fra slutten av november 2020. Ytterligere 7% prisøkning ble varslet i dag.

Hos hulprofilverkene er også tilgjengeligheten vanskelig, spesielt på de mindre dimensjonene. 

Vi får stadig oftere til svar at de ikke kan tilby grunnet mangel på råvarer.

Coilprisen er fortsatt stigende, og nærmer seg €1100/tonn for levering i 4. kvartal. Ser vi på de vanlig vesteuropeiske verkene har prisen mer enn doblet seg i løpet av de siste 6 måneder, og vi forventer ingen prisreduksjon i år. 

Årsaken til dette er mange.

Stålindustrien i USA er gammel og lite effektiv. Donald Trump beskyttet stålindustrien med opptil 30% toll ved import av stål. En del av importbegrensningene er avviklet, og prisnivået i USA er såpass høyt at de europeiske verkene får bedre betalt ved å selge til USA enn ved å betjene det europeiske markedet.

Det kinesiske markedet er bra og for første gang på lenge er Kina netto importør av stål.

Til tross for de høye prisene, er etterspørselen større enn produksjonskapasiteten, og avstanden mellom tilbud og etterspørsel øker fortsatt.

Vi frykter at vi de neste månedene vil få flere hull i vår lagerbeholdning enn hva vi tidligere har vært vant til.  Av den grunn anbefaler vi at alle våre kunder prøver å planlegge mye lenger fram i tid enn hva som har vært nødvendig tidligere.

Vi tilpasser våre priser i henhold til utviklingen i  innkjøpsprisene. Alle våre tilbud har nå kun 2 dagers gyldighet