Stene Stål Produkter har i takt med økt etterspørsel, besluttet å erstatte hele bjelkesortimentet vårt med produkter som gir et lavere miljøavtrykk.

Vi er derfor stolte over straks å være den første stålgrossisten i Norge, med et fullsortimentslager av XCarb™ resirkulert og fornybart produserte profiler i HEA, HEB og IPE.

Dette XCarb initiativet baserer seg på å produsere stål gjennom å smelte resirkulert skrapmetall i en elektrisk smelteovn med 100% fornybar energi.

Vi ønsker med dette å sette søkelys på bærekraft og gi et lavest mulig miljøavtrykk på stål fra oss. Ved å benytte disse produktene kan vi sammen bidra til å redusere avtrykket på miljøet.

Elektriske trucker bidrar med å sette et lavere miljøavtrykk på våre produkter.

Vår nyinstallerte forvarmer er også et av våre tiltak for å være mer effektive med varmen vi benytter oss av.