Produktbeskrivelse

kg pr. lengde
Dim. mmkg/m6
121.26.9
162.112.3
203.219.2
25530

Andre lengder, dimensjoner og kvaliteter kan skaffes.