Personvernerklæring

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som samles inn og behandles på stenestal.no, er kontaktopplysninger som navn, adresse, epostadresse og telefonnummer. I tillegg behandler vi opplysninger tilknyttet deg og dine aktiviteter på stenestal.no, som for eksempel kjøp du foretar, kontakt du har med oss via kundeservice, epost/chat og eventuelt retur (reklamasjon, bytte og lignende).

Vi behandler dine personopplysninger hovedsakelig for å sende deg produkter du har bestilt. I tillegg behandler vi personopplysninger når du kontakter oss for råd eller spørsmål. Vi vil da behandle de opplysninger du gir oss, men vi lagrer kun de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg videre. Dette betyr at all informasjon som ikke er relevant for det formål som skal oppfylles ikke vil bli lagret eller behandlet på noen måte.

Når du foretar en bestilling, etablerer du en kundeprofil hos oss. Vi behandler da de opplysninger du oppgir, som kontaktopplysninger og kjøpshistorikk som er nødvendige for å kunne behandle din ordre og levere varene til deg. Ovennevnte personopplysninger behandles på grunnlag av GDPR-artikkel 6 nr. 1 punkt b), dvs. for at vi skal kunne oppfylle en avtale med den registrerte (med deg som kunde).

Vi behandler også opplysninger i tilknytning til deg for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, etter GDPR-artikkel 6 nr. 1 punkt c) som vi plikter å oppfylle etter regnskaps- og kjøpslovgivningen.

For at vi skal kunne videreutvikle stenestal.no og tilby bedre løsninger og tjenester for deg som kunde, må det innhentes statistikk om trafikk, kjøp og atferd. Dette er også nødvendig for å kunne iverksette tiltak for å unngå svindel. Det vil så langt som mulig benyttes anonymiserte data for dette formålet. Av sikkerhetshensyn registreres og oppbevares også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. De her nevnte opplysningene vil behandles etter GDPR-artikkel 6 nr. 1 punkt f), dvs. at vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Stenestal.no selger, bytter eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke eller er nødvendig for at vi skal behandler din ordre og sende varene til deg (berettiget interesse).

Av de som mottar personopplysninger av oss for å betjene dine bestillinger er våre transportører. Det er kun mottakerens navn, adresse (eventuelt utleveringssted dersom dette avviker fra adressen), e-postadresse og telefonnummer som utleveres i denne forbindelse.

OPPBEVARING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som vi har mottatt av deg eller på andre måter, vil kun oppbevares så lenge vi har behov for å oppbevare opplysningene. Opplysningene blir deretter sikkert slettet.

Oppbevaring av personopplysninger knyttet til ordrehistorikk oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon (normalt 5 år) og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss. Så lenge du har et løpende kundeforhold hos oss, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger.

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette brukerkontoen din, kan dette gjøres ved å kontakte vår kundeservice på post@stenestal.no.

DINE RETTIGHETER VED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

På stenestal.no håndteres personopplysninger på en kryptert og sikker måte. Vi respekterer ditt personvern, men vi har behov for å behandle dine personopplysninger for å betjene deg med bl.a. å sende deg de produkter du bestiller.

Rettighetene du har knyttet til behandlingen av personopplysninger på stenestal.no, er bl.a. følgende:

·        Rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og innsyn i dine

personopplysninger. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene. Rett til å kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Vi kan ikke slette dine personopplysninger om vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene etter lovgivning eller andre forpliktelser, som etter dine reklamasjonsrettigheter eller våre plikter til å oppbevare regnskapsmateriell.

Mener du at dine personopplysninger ikke behandles som beskrevet her eller som pålagt i lover og regler, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet. Mer informasjon om dine rettigheter, finner du hos Datatilsynet.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Stenestal.no har strenge rutiner og tiltak for å sikre dine personopplysninger. Opplysninger vil kun utleveres/overføres til andre på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. Stenestal.no bruker HTTPS-kommunikasjon (HTTP over TLS/HTTP og SSL/HTTP Secure) for kryptert og sikker overføring av data mellom deg og oss.

KLAGER

Ta selvsagt gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller bekymringer til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med disse reglene eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

ENDRINGER

Hvis vi gjør endringer i hvordan vi behandler personopplysninger, vil endringene legges inn på denne siden, og vi vil også varsle deg på e-post, SMS, på våre nettsider eller i sosiale medier ved vesentlige endringer.