Stene Stål Produkter AS

Seljeveien 8
1661 Rolvsøy, Norway

Telefon: +47 69 35 59 00
E-post: stenestal[at]stenestal.no

Tove Aspeng

Tove Aspeng
Økonomi, administrasjon og innkjøp

+47 994 39 043
ta[at]stenestal[dot]no

Rino Humleskjær

Rino Humlekjær
Daglig leder

+47 905 36 493
rh[at]stenestal[dot]no

Knut Klev

Knut Klev
Salgs-og innkjøpssjef

+47 908 86 282
kk[at]stenestal[dot]no

Rune Stene

Rune Stene
Sertifikater og salg

+47 900 69 600
rs[at]stenestal[dot]no

Carl Henrik Henriksen

Carl Henrik Henriksen
Transport og distribusjon

+47 482 01 032
chh[at]stenestal[dot]no

Lars Fløtaker

Lars Fløtaker
Salg

+47 957 69 802
lf[at]stenestal[dot]no

Lars Fløtaker

Rolf Finstad
Salg

+47 414 49 411
rf[at]stenestal[dot]no

Kim Syversen

Kim Syversen
Driftssjef

+47 414 69 923
ks[at]stenestal[dot]no

Signe Kari Solbrekke

Signe Kari Solbrekke
Faktura og regnskap

+47 69 35 59 00
sks[at]stenestal[dot]no