EN 1090-1:2009+A1:2011
Stene Stål Produkter

GALVANISERTE MATERIALER ETTER EN 1461

Kvalitet S235JRG2 etter NS-EN i T stål og vinkel
Toleranser etter NS-EN 10056
Kvalitet S355J2H i hulprofiler, EN 10219
Dokumenter etter NS-EN 10204-2.2
Varmgalvanisert
kg pr lengde
Dim. mm kg/m 6
T 40 x 40 x 5 3,15 18,90
T 50 x 50 x 6 4,75 28,50
L 40 x 40 x 4 2,60 15,60
L 50 x 50 x 5 4,05 24,30
L 100 x 100 x 10 16,17 97,00
Hulprofil 100x100x4 12,55 75,30

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no