EN 1090-1:2009+A1:2011
Stene Stål Produkter

VINKELSTÅL, S355J2 ULIKEBENET

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10056
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1
kg pr lengde
Dim. mm kg/m 12
100 x 50 x 8,0 9,17 183,60
120 x 80 x 10,0 15,30 183,60
130 X 65 X 8,0 12,10 110,00
150 x 100 x 10 19,40 232,80
150 x 100 x 12 23,10 277,20
150 x 75 x 9,0 15,60 187,20
200 x 100 x 10 23,50 282,00
200 x 100 x 12 27,90 334,80

Andre lengder, dimensjoner og kvaliteter kan skaffes.

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no