EN 1090-1:2009+A1:2011
Stene Stål Produkter

VINKELSTÅL, S355J2 LIKEBENET

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10056
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1
kg pr lengde
Dim. mm kg/m 12
70 x 70 x 7,0 7,53 90,36
75 x 75 x 8,0 9,21 110,52
80 x 80 x 8,0 9,85 118,20
80 x 80 x 10 12,10 145,20
100 x 100 x 10 15,40 184,80
100 x 100 x 12 18,20 218,40
120 x 120 x 12 22,00 264,00
150 x 150 x 12 27,95 335,40
150 x 150 x 14 32,30 387,60
200 x 200 x 16 49,50 594,00
250 x 250 x 18 69,80 837,60

Andre lengder, dimensjoner og kvaliteter kan skaffes.

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no