EN 1090-1:2009+A1:2011
Stene Stål Produkter

VARMFORMEDE HULPROFILER S355J2H

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10210-1
Toleranser i.h.t. EN 10210-2
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1
100 x 100 x 14,2 * 36,6 439,2
150 x 100 x 8* 29,7 356,4
250 x 50 x 5** 23,54 282,48
300 x 50 x 5 27,1 325,2

 *) Utgående
**) kan også finnes som kaldformet
Vi leverer alle andre dimensjoner fra verk eller verkslager.

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no