EN 1090-1:2009+A1:2011
Stene Stål Produkter

KALDVALSET KANALSTÅL S235J2C

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10162 / 10051
Dokumenter etter NS-EN 10204-2.2
kg pr lengde
Dim. mm kg/m 6
50 x 160 x 50 x 4,0 7,81 46,86
60 x 120 x 60 x 5,0 8,6 51,6
60 x 180 x 60 x 5,0 11,2 67,2
60 x 200 x 60 x 6,0 14,95 89,7

Andre lengder, dimensjoner og kvaliteter kan skaffes.

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no