EN 1090-1:2009+A1:2011

SLYNGRENSING OG PRIMING IFLG. NS-EN 10238:2009

Standard renhetsgrad SA 2,5 for plater og flattstål.
Standard renhetsgrad SA 2 for profiler. Andre renhetsgrader etter avtale.

Vi primer med:
Muki PVB, en 2-komponenet jernoksyd primer
• Gode sveise og skjærebrenneregenskaper
• Finnes i rød og grå

Muki Z, 2-komponent silikat oppløsning og sinkpasta
• Lavt sinkinnhold for optimale sveise og skjærebrenneregenskaper
• Finnes i grå

Begge disse primerne leveres med produktdatablad , både for HMS og sveising og skjæring

Kapasitet
Plater: Max bredde 1500 mm
Profiler: Max bredde 1000 mm. Max høyde 450 mm
Vekt: Max 1 tonn pr. m

 

   

Materialene legges på rullebane. Stangstål og bjelker legges i riktig avstand fra hverandre for å sikre forskriftsmessig rensing og priming.

Forvarmingen tørker materialene til godstemperatur på ca. 40° som sikrer god tørking til slutt i linjen.

 
Slyngrenskabinen hvor flere skovler slynger store mengder »stålsand» mot materialet. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren - noe ru - ståloverflate gir godt underlag for priming/maling.
 
Malerkabinen hvor det rene, ennå noe varme, stålet blir påsprøytet en shop-primer i h.h.t. kundens beskrivelse. Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter spesifikasjoner.

 

 

 

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no