EN 1090-1:2009+A1:2011
1 2 3

 

 

 

Slyngrensing og priming

Slyngrensing og priming iflg.
NS-EN 10238:2009

Standard renhetsgrad SA 2,5 for plater
og flattstål. Standard renhetsgrad SA 2
for profiler. Andre renhetsgrader etter
avtale.
 

Maskinkapping

Presisjonskapptoleranser – skråkapp

Ved skråkapping er vinkeltoleransen
alltid + 0,5° / -0,5°. Skråkapp behandles
forøvrig alltid som presisjonskapp i.h.t.
vårt kvalitetssystem.

Distribusjon

Vi leverer vi til våre kunder både i
Østfold og ellers i landet i henhold
til våre kunders ønsker.

 

Hjem - Produkter - Tjenester - Referanser - Om oss - Kontakt oss                                                      Stene Stål Produkter AS  |  Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy  |  +47 69 35 59 00  |  post@stenestal.no